Salus Sterownik pompy STP1

88,99

Opis

Sterownik do pomp STP 1 Sterownik do pomp STP1 przeznaczony jest do sterowania pompą obiegu wody C.O. Zadaniem sterownika jest załączanie pompy jeśli temperatura przekroczy żądaną wartośd oraz wyłączanie jej, jeśli piec wychłodzi się (na skutek wygaszenia). Zapobiega to niepotrzebnemu działaniu pompy, co pozwala zaoszczędzid energię elektryczną (oszczędności w zależności od stopnia wykorzystania pieca, siegają nawet 60%), jak i przedłuża żywotnośd pomy. Dzięki temu wzrasta niezawodnośd i maleją koszty związane z eksploatacją. Temperatura załączenia pompy regulowana jest potencjometrem ( w zakresie 10°C-90°C ). Pompa wyłącza się jeśli temperatura rzeczywista spadnie o 5°C poniżej temperatury zadanej (ustawionej potencjometrem). Załączenie i wyłączenie pompy następuje po około 30 sekundach. Zapobiega to ciągłemu przełączaniu się pompy w przypadku szybkich zmian temperatury. Regulator oprócz potencjometru posiada, dwa przełączniki . Pierwszy z nich służy do załączania regulatora (jest to sygnalizowane świeceniem się diody czerwonej). Drugi służy do ręcznego załączania pompy (sygnalizuje to dioda zielona). Oprócz tego dioda zielona sygnalizuje również pracę pompy przy automatycznym sterowaniu pompą. Regulator posiada zabezpieczenie w postaci bezpiecznika polimerowego wielorazowego użytku (wewnątrz obudowy na płytce.

urząd pracy wodzisław oferty, zobaczfilm pl, wymiana gazomierza pgnig, tauron rejestracja, obligacje długoterminowe oprocentowanie, zoo ceny

yyyyy